Sanfilippos sjukdom | 60 minutes.


Parent power Sanfilippos sjukdom | 60 minutes

Det vi nu alla skapar tillsammans i Sverige med Krama era barn kan bidra till förändra världen och ge barn en chans att överleva Sanfilippos sjukdom.

Se detta inslag om otrolig beslutsamhet och föräldrakraft i programmet 60 minutes och inspireras till vidare Krama era barn-kamp för att stötta forskningen att hitta botemedel och göra det tillgängligt för alla med Sanfilippos sjukdom. Prata med dina vänner om Saga & Maia, berätta för kollegor på jobbet, på förskola och skola, i ditt idrottslag och förening m.fl. Informera och bjud in alla tänkbara till vår Facebook-grupp och hjälp till att öka medvetenhet och sprida information. Det kan rädda våra barn.
Tillsammans gör vi skillnad!

Donera till Krama era barn